Marcin Solanowski – Notariusz

Marcin-Solanowski-NotariuszAbsolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim, klasy o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym z językiem angielskim.

Dzienne studia prawnicze (pięcioletnie jednolite magisterskie) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ukończył w roku 2008 roku. Ponadto ukończył w roku 2006 dziennie studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku administracja. Był wielokrotnie nagradzany listami gratulacyjnymi od Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za wyniki w nauce, był również stypendystą na w/w kierunkach studiów.

W latach 2009-2011 odbył aplikację notarialną, zakończoną zdanym egzaminem notarialnym. W latach 2011-2014 pracował na stanowisku asesora notarialnego (zastępcy notariusza) w kancelarii notarialnej w Warszawie. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2014 roku został powołany na stanowisko notariusza i rozpoczął działalność jako notariusz z siedzibą w Warszawie.

Ulubione dziedziny prawa Marcina Solanowskiego: prawo spadkowe, prawo lokalowe, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo spółdzielcze, prawo spółek handlowych, gospodarka nieruchomościami.