Czy możemy zapłacić kartą za czynności notarialne?

Odpowiedź na to pytanie będzie bardziej złożona, niż mogłoby się wydawać.
Należy podkreślić, że nie jest możliwe uiszczenie – z użyciem karty – opłat państwowych. Wynika to z różnych przyczyn, wśród których najważniejsze stanowią tzw. podatek PCC, regulowany przez art. 10 ust. 2 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a także podatek od spadków i darowizn wymieniany w art. 18 ust. 1 Ustawy o podatku od spadków i darowizn. Przepisy wskazują notariuszy jako płatników wymienionych podatków, to z kolei oznacza, że notariusze mają obowiązek obliczyć i pobrać je od podatnika, dla którego wykonali zlecone czynności notarialne, a następnie dokonać ich terminowego przekazania właściwemu organowi podatkowemu.
W momencie, w którym podatnik – czyli w tym wypadku osoba korzystająca z usług notariusza (klient) – przekaże podatek płatnikowi, ten ostatni staje się odpowiedzialny za jego prawidłowe przekazanie.

Zasadniczy problem związany z płatnościami kartą w siedzibie kancelarii notarialnej wiąże się prowizjami pobieranymi przez zaangażowane w transakcje banki i firmy, które przyczyniają się do znacznego obniżenia należnej kwoty podatku. Zdarza się, że prowizja wynosi kilka procent! Powyższe oznacza, że powstała w ten sposób niedopłata musiałaby zostać uiszczona przez samego notariusza, a kancelarie notarialne często operują znacznymi sumami pieniędzy z podatków. Co więcej, poza tzw. taksą notarialną, notariusz nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia za przekazanie podatku w imieniu podatnika.
Z powyższych względów – w naszej kancelarii płatności regulowane są przez klientów gotówkowo lub przelewem. W przypadku chęci zapłaty przelewem – klienci powinni dokonać przedpłaty na konto wskazane przez kancelarię na podstawie wystawionej przez notariusza faktury pro-forma. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości – prosimy o kontakt z kancelarią.