godlo_polski

„Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej,
w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości.”